May 1st, 2021

Апостол

(no subject)

Со Светлым Воскресением Христовым!
"Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши, сшел еси́ в ни́жняя земли́: от Тебе́ бо не скры́ся соста́в мой, и́же во Ада́ме, и погребе́н, истле́вша мя обновля́еши, Человеколю́бче".